Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Ministerstvo zverejnilo upravené výkazy k Prvej pomoci za január

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zverejnilo upravené výkazy za mesiac január. Nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A, sme odstránili. Žiadatelia, ktorí už využili výkazy za január zverejnené do 23.2.2021 (vrátane), môžu požiadať od 24.2.2021 o opravu vyplnením a zaslaním príslušného výkazu.

Snahou MPSVR SR je prinášať rýchle a účinné riešenia pre zamestnávateľov, SZČO, zamestnancov a občanov, ktorí sa počas pandémie ocitli v ťažkej finančnej situácii. O to viac nás mrzí vznik nezrovnalosti v priebehu implementácie úprav vo výkazoch pre zamestnávateľov. Naďalej pracujeme na optimalizácii všetkých krokov s cieľom, aby bola „Prvá pomoc“ vyplácaná v súlade s pravidlami a čo najrýchlejšie.

Upravený výkaz pre opatrenia 1 a 3A za mesiac január 2021 je už implementovaný Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, a teda dostupný pre žiadateľov na stránke www.pomahameludom.sk. Technická náročnosť úpravy si vyžiadala adekvátny čas. MPSVR SR koordinovalo aktivity a procesy tak, aby zamestnávatelia mohli požiadať o príspevok čo najskôr.

Úprava výkazov sa týka časti zamestnancov s priemerným hodinovým zárobkom nižším ako 4,4750 eur. Zamestnávatelia, ktorí uviedli vo výkaze za január najmenej jedného takéhoto zamestnanca, môžu do konca marca 2021 vyplniť a poslať opravené výkazy. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozdiel doplatí.

Zároveň žiadateľom o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ dávame do pozornosti, že žiadosti a výkazy za mesiace november a december 2020 môžu podávať do 28. februára 2021. Podrobný manuál k vyplneniu formulára žiadosti či výkazu nájdu na www.pomahameludom.sk pri každom opatrení.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.