Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nákladná a osobná doprava v januári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Preprava osobnou dopravou naďalej výrazne rástla, cestujúci viac využívali autobusy, vlaky aj MHD

Počty cestujúcich a prepravné vzdialenosti v osobnej doprave aj naďalej medziročne rástli dvojciferným tempom. Nákladná doprava sedem mesiacov po sebe vykazovala pokles objemov prepraveného tovaru, najmä v cestnej doprave.

Celková hodnota objemu nákladnej prepravy v januári 2023 dosiahla 16,4 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavovalo pokles o 7 %. Znižovanie objemu prepraveného tovaru v medziročnom porovnaní pokračovalo už siedmy mesiac za sebou. Vplyv na celkový pokles mala podstatná zložka odvetvia - cestná doprava, ktorá tvorila dvojtretinový podiel na prepravených tonách tovaru, medziročne prepravila o 5 % menej. Preprava po železnici sa medziročne výraznejšie nezmenila, zaznamenala medziročný pokles o 0,5 %, čo bol však najmiernejší pokles za posledný rok.

Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť v januári roku 2023 dosiahli 3,6 mld. tonokilometrov (tkm), medziročne boli vyššie o 1,9 %. Napriek poklesu objemu prepraveného tovaru cestná doprava zvýšila výkony o 5 %, mierny rast výkonov zaznamenala aj železničná doprava.

Osobnú dopravu výrazne potiahla cestá preprava

Značný medziročný nárast prepravy v osobnej doprave pokračoval aj na začiatku roka, v januári 2023. Počet prepravených osôb medziročne vzrástol o 27,3 % a dosiahol 54,6 milióna. Rast zaznamenali všetky zložky osobnej dopravy. O viac ako štvrtinu sa zvýšil počet cestujúcich cestnou dopravou aj MHD. Vyššia bola tiež preprava osôb po železnici (o 36,9 %), ktorá však tvorí len 10 % cestujúcich v osobnej doprave.

Výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, v januári 2023 dosiahli 698 mil. osobokilometrov, v porovnaní s vlaňajškom boli vyššie o bez mála 50 %. Vysoký medziročný rast ovplyvnili vyššie prepravné vzdialenosti najmä v železničnej doprave. 

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (204 kB), alebo vo formáte PNG (74 kB).

Zdroj údajov:

Súvisiace informácie:

Tržby1) v odvetví doprava za január 2023 boli uverejnené 14.3.2023 v IS „Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2023“.

Dáta za zamestnanosť a mzdy v doprave za január 2023 boli súčasťou IS „Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2023“, ktorá bola zverejnená 14.3.2023.

Metodika:

Štatistický úrad SR od dát za mesiac apríl 2022 (zverejnené v júni 2022) upravil metodiku cestnej nákladnej dopravy, ktorá sa dotkla mesačných údajov (tabuliek) vo výstupoch v rámci informatívnej správy - Nákladná a osobná doprava - podľa Kalendára prvého zverejnenia. Objem prepraveného tovaru ako aj výkony v tonokilometroch cestnej nákladnej dopravy sú vykazované za podniky verejnej dopravy (majú hlavný predmet činnosti dopravu a skladovanie SK NACE 49 – 53) aj za podniky neverejnej dopravy (majú hlavný predmet činnosti iné ako dopravu, teda iné ako SK NACE 49 – 53, ale realizujú nákladnú dopravu ako vedľajšiu činnosť).

Ukazovatele osobnej a nákladnej dopravy sú vytvárané z údajov zo štatistického zisťovania Dop 1-12, ktoré vypĺňajú podniky verejnej dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov vyčerpávajúco a malé podniky (do 20 zamestnancov) výberovo s dopočtom na celú populáciu podnikov. Za ostatné podniky (realizujú dopravu ako vedľajšiu činnosť), sú mesačné údaje odhadované a štvrťročne spresňované a revidované na základe sumáru z týždenného výberového štatistického zisťovania v cestnej nákladnej doprave.

 
  • 1) tržby za vlastné výkony a tovar v bežných cenách

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.