Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nárok na dávku v nezamestnanosti po brexite

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa informuje, že na osoby, ktoré na konci prechodného obdobia (k 31. 12. 2020) podliehali právnym predpisom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a naďalej tam pracujú, sa stále uplatňujú koordinačné nariadenia. Čiže pre tieto osoby sa v oblasti ich sociálneho zabezpečenia nič nezmenilo.

Ak osoba vykonávala zárobkovú činnosť v Spojenom kráľovstve pred 31. 12. 2020, naďalej vykonáva túto činnosť a rozhodne sa ju ukončiť, v prípade návratu na Slovensko sa na tohto poistenca naďalej uplatňuje zákon o sociálnom poistení a koordinačné nariadenia. (Ide o osoby uvedené v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.)

Znamená to, že takémuto poistencovi naďalej môže byť priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, a to pri splnení nasledujúcich podmienok:

  1. byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
  2. preukázať celkové obdobie poistenia v nezamestnanosti v posudzovanom období v rozsahu najmenej 730 dní a
  3. zachovať si centrum záujmov na Slovensku počas výkonu zárobkovej činnosti v Spojenom kráľovstve v zmysle koordinačných nariadení.

Zároveň stále platí, že najlepšie je požiadať o dávku v nezamestnanosti v krajine, kde poistenec prácu ukončil. Pre samotného žiadateľa o dávku je to najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta, ako sa dostať k dávke bez ďalšieho dokladovania a vybavovania v inej krajine.

Podrobnejšie informácie o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti po návrate zo Spojeného kráľovstva sa nachádzajú tu: Dávka v nezamestnanosti a Európska únia.

Bližšie informácie o osobách, na ktoré sa naďalej uplatňujú koordinačné nariadenia a o podmienkach zachovania práv sociálneho zabezpečenia nájdete tu: Informácie k uplatňovaniu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.