Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť klesá napriek prílivu absolventov. Pre absolventov je v ponuke takmer 42 000 voľných pozícií

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla na konci septembra 6,06 percenta, medzimesačne klesla už ôsmy mesiac po sebe. Výrazne stúpol počet mladých v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. Dôvodom je tradične zvýšený počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl. Rezort práce je pripravený pomôcť im napríklad prostredníctvom nového národného projektu Prax pre mladých.

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v septembri medzimesačne o osem stotín percentuálneho bodu na úroveň 6,06 percenta. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyraďujú z evidencie občanov, keď si nájdu prácu alebo ak nemajú záujem o nájdenie zamestnania a s úradom nespolupracujú, prípadne z iných zákonom stanovených dôvodov. Od júla do septembra vzrástol pomer občanov, ktorých úrady vyradili pre vznik pracovného pomeru zo 46 percent na 57 percent. Zároveň kleslo percento ľudí, ktorých úrady museli vyradiť z evidencie pre nespoluprácu na 2,5 %.

„Nezamestnanosť už od januára tohto roka neustále klesá a udialo sa tak aj v septembri, kedy na úrady prichádzajú noví absolventi škôl. V zamestnávaní ľudí sa nám darí tak, ako v ochrane pracovných miest. Okrem klesajúcej nezamestnanosti to potvrdzuje aj fakt, že posledné tri mesiace rastie pomer uchádzačov, ktorých úrady práce vyradili z evidencie pre nájdenie zamestnania. Samozrejmosťou je dostupnosť prehľadnej databázy pracovných ponúk a pripravenosť zamestnancov úradov práce podať pomocnú ruku,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie pribudlo viac ako tritisíc ľudí vo veku do 29 rokov. Nárast spôsobil prílev tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Kým v auguste evidovali úrady 4 477 absolventov, v septembri ich bolo už 8 011. „Počty čerstvých absolventov v evidencii na úradoch práce sú v septembri, ako takmer každý rok, na celoročných maximách. Práve preto sme sa na túto situáciu pripravili. Významným krokom v tomto smere bolo nedávne spustenie národného projektu Prax pre mladých, stále však máme aj projekty, ktoré fungujú dlhodobo a tešia sa záujmu mladých. Mnohí využívajú národný projekt Chyť sa svojej šance, v rámci ktorého môžu dostať podporu pri naštartovaní podnikania,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Národné projekty na podporu uchádzačov o zamestnanie, akým je napríklad Prax pre mladých , zvyknú mať podľa analytika Inštitútu sociálnej politiky Matúša Baliaka pozitívny efekt. „ Podľa výsledkov analýzy inštitútu z minulého roka, ktorá sa venovala príspevkom na absolventskú prax, je možné očakávať citeľný efekt opatrení, ktoré uľahčujú čerstvým absolventom získať pracovné skúsenosti. Po zohľadnení rozdielov medzi účastníkmi a neučastníkmi absolventskej praxe, účasť na tomto opatrení zvyšuje šance na uplatnenie sa čerstvého absolventa na trhu práce v horizonte dvoch rokov od ukončenia školy v priemere o 6 percentuálnych bodov,“ vysvetľuje Baliak.

Významný pozitívny vplyv na nezamestnanosť môže mať podľa analytika aj ďalšia minulomesačná novinka rezortu práce – národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie . Cieľom tohto projektu je podporiť tých, ktorí majú s umiestnením sa na trhu práce najväčšie problémy. Efektívnosť takýchto projektov v minulosti ukázali viaceré analýzy Inštitútu sociálnej politiky. Baliak uviedol, že napríklad pri rekvalifikačných projektoch REPAS boli pozorované zvýšené šance zamestnať sa o približne štyri percentuálne body. Pri príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti bol u dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných nad 50 rokov a nezamestnaných s nízkym vzdelaním pozorovaný priemerný čistý efekt na mieru zamestnanosti až 15 percentuálnych bodov.

Karol Zimmer je presvedčený, že avizované pozitíva projektu Prax pre mladých aj projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa stanú realitou: „ Už v prvých týždňoch od spustenia projektov evidujeme približne tisíc žiadostí. V prípade projektu Prax pre mladých evidujeme už viac ako tri stovky žiadostí o poskytnutie podpory na 362 pracovných miest. To je sľubný rozbeh projektu a základný predpoklad pre úspešnú podporu mladých. Rád by som ešte zdôraznil, že tento projekt nie je určený iba pre tohtoročných absolventov, ale pre všetkých mladých do 29 rokov, ktorým sa nedarí uplatniť sa na trhu práce. Ešte priaznivejší vývoj vidíme v prípade druhého spomínaného projektu, tam už úrady prijali takmer 700 žiadostí.“

Štatistika nezamestnanosti – september 2022:

  • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,06 % (6,14 % v auguste 2022; 7,09 % v septembri 2021).
  • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 6,72 % (6,78 % v auguste 2022; 7,78 % v septembri 2021) .
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 164 163 (166 433 osôb v auguste 2022; 191 972 osôb v septembri 2021).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov 181 985 (183 667 v auguste 2022; 210 456 osôb v septembri 2021) .
  • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 25 086.
  • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 43 739.
  • Na trhu práce sa v septembri uplatnilo 16 506 uchádzačov o zamestnanie (10 471 v auguste 2022).
  • Počet voľných pracovných miest: 83 324 (81 121 v auguste 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 24 909 miest (podiel 29,89 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 447 (podiel 4,14 %).
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 41 952.
  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených v septembri: 5 (počet ohrozených pracovných miest - 533)

Viac štatistických údajov:
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.