Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť klesla ďalší mesiac po sebe, trh práce je stabilný

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republi Zdroj: MPSVaR

V júli si našlo prácu viac ako 13-tisíc nezamestnaných. Poklesla miera evidovanej nezamestnanosti a aj miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. Trend poklesu tak pokračuje štvrtý mesiac po sebe a potvrdzuje postupné zotavovanie trhu práce. V ponuke je najviac dostupných pracovných miest od začiatku tohto roka.

V júli dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,66 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles, a to o 0,10 p. b. (7,76 % v júni 2021). Celkom 207 355 uchádzačov o zamestnanie je pripravených ihneď nastúpiť do práce.

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v júli 2021 na úrovni 8,29 %. Medzimesačne poklesla o 0,08 p. b. (8,37 % v júni 2021). Úrady práce evidovali celkovo 224 386 ľudí bez práce, čo je o 5 008 osôb menej ako v júni 2021 (o 2,18 %).

„Dnes si dovolím tvrdiť, že práve efekt opatrení a adresná štátna pomoc, ktorú ministerstvo práce doteraz vyplatilo zamestnávateľom aj zamestnancom prináša pozitívne výsledky na trhu práce. Doteraz tento balík pomoci predstavuje viac ako 2 miliardy eur, ktoré pomohli práve k tomu, že trh práce je stabilizovaný, ponúka dostatok pracovných miest a čo je rovnako dôležitým signálom, ubúda ľudí, ktorí sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Sme pripravení naďalej pomáhať a aj touto cestou chcem poďakovať všetkým pracovníkom úradov práce a Sociálnej poisťovne, že nepretržite vyplácajú pomoc všetkým, ktorí ju na Slovensku potrebujú,“ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na trhu práce sa v júli 2021 uplatnilo 13 611 uchádzačov o zamestnanie. Celkovo bolo z evidencie vyradených 18 278 uchádzačov o zamestnanie, z toho 932 pre nespoluprácu a ďalších 3 735 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Pozitívny vývoj trhu práce potvrdil aj nárast dostupných pracovných miest. Úrady práce ich evidovali 73 575 čo je najviac od začiatku tohto roka (63 411 v januári 2021). Najväčšia ponuka práce bola v Bratislavskom kraji, a to 20 896 miest (podiel 28,40 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 831 (podiel 5,21 %). Počet dostupných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci jún najvyšší od začiatku roka 2021, a to 34 596. Najčastejšie zamestnávatelia hľadali profesie: Operátori a montéri strojov a zariadení (32 687 miest), Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (14 903 miest), Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (8 006 miest).

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi stále klesá

V júli poberalo pomoc v hmotnej núdzi celkom 56 631 osôb, čo je najmenej od začiatku tohto roka. Medzimesačne sa počet poberateľov znížil o 1 121 osôb (57 752 poberateľov v júni 2021). Medziročne je to pokles o 7 807 poberateľov (64 438 poberateľov v júli 2020). Celkovo bola v prvom polroku 2021 vyplatená pomoc v hmotnej núdzi 66 774 poberateľom v sume takmer 53 mil. eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.