Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

O niektoré dávky je možné žiadať elektronicky. SP doteraz spracovala takmer 620 tisíc elektronických žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa od minulého roka ponúka svojim klientom možnosť požiadať o niektoré druhy dávok prostredníctvom elektronických formulárov. Najprv poisťovňa umožnila poistencom takto požiadať o pandemické dávky – pandemické nemocenské aj ošetrovné, vrátane pravidelného podávania čestných vyhlásení, neskôr aj o novú dávku tehotenské. Zavedenie elektronickej formy žiadostí jej umožnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie a za desať mesiacov eviduje už takmer 620 tisíc elektronicky podaných žiadostí o vyššie uvedené dávky. Táto jednoduchá on-line forma podávania žiadostí je pohodlná, šetrí žiadateľom o dávku čas a chráni ich zdravie.

Elektronické formuláre pre jednotlivé typy dávok sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Portál e-Formulárov. Ak ich poistenec využije a vyplní, dostávajú sa do informačného systému poisťovne na spracovanie a vybavenie. Bezkontaktný spôsob podávania žiadostí skracuje čas a administratívnu záťaž obom stranám – klientom aj zamestnancom Sociálnej poisťovne. E-formuláre sú pre občana jednoduchšie na vyplnenie a nahrádzajú papierové dokumenty. Zároveň mu šetria čas, keďže nemusí osobne navštíviť pobočku a zefektívňujú vzájomnú komunikáciu.

„Som rád, že sa nám v uplynulom roku podarilo zareagovať na náročnú situáciu, výsledkom čoho je pohodlná a bezpečná elektronická forma žiadosti o niektoré dávky. Sme presvedčení, že toto je smer budúcej komunikácie občanov so Sociálnou poisťovňou a pevne verím, že podmienky preň zostanú zachované aj po skončení mimoriadnej situácie. Práve elektronické služby sú oblasťou, ktorej venujeme zvýšenú pozornosť a naše kapacity sa sústreďujú k jej ďalšiemu zlepšovaniu a rozširovaniu,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

E-formuláre k pandemickej PN a OČR využívajú poistenci od 31. júla 2020. Do konca mája t.r. Sociálna poisťovňa spracovala 408 063 elektronicky podaných žiadostí o pandemické dávky nemocenské, 53 797 žiadostí o ošetrovné a ďalších 148 560 čestných vyhlásení k žiadosti o ošetrovné. Žiadosť o novú dávku tehotenské podalo prostredníctvom e-formulára zatiaľ 8 139 tehotných mamičiek. Sociálna už týmto spôsobom prijala a spracovala spolu 618 559 e-formulárov.

Počas viac ako rok trvajúcej mimoriadnej situácie v období od 1. apríla 2020 do konca mája 2021 Sociálna poisťovňa vyplatila svojim poistencom takmer 800 tisíc pandemických dávok nemocenské (793 797) a ďalších viac ako 660 tisíc dávok pandemické ošetrovné (664 292). V období od 1. do 31. mája 2021 zároveň Sociálna poisťovňa tehotným mamičkám vyplatila predbežne viac ako 17 tisíc dávok tehotenské (17 633). O viac ako 40 % zo všetkých týchto dávok pritom klienti požiadali práve elektronicky prostredníctvom e-formulárov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.