Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Počas koronakrízy si môžu dôchodcovia požiadať o zaslanie dôchodku na účet príbuzného

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Počas koronakrízy môže dôchodca požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu zasielala dôchodok na účet inej osoby.

Sociálna poisťovňa tak už počas prvej vlny pandémie vyšla v ústrety najmä tým dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ale v súčasnej situácii nenavštevujú poštu a chcú ho dostávať napr. na účet rodinného príslušníka. Ak sa však dôchodca takto rozhodne, mal by počítať s tým, že vzhľadom na náročné technologické postupy si zriadenie zmeny výplaty dôchodku vyžaduje dlhší čas, maximálne však dva až tri mesiace. O prvom termíne výplaty dôchodku na účet Sociálna poisťovňa informuje dôchodcu oznámením. Dovtedy mu bude dôchodok zasielať pôvodným spôsobom, teda v hotovosti.

O zasielanie dôchodku na účet príbuzného je možné počas pandémie požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré je zverejnené na jej webovej stránke Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet inej osoby v banke v období krízovej situácie. Pozornosť treba venovať správnemu vyplneniu identifikačných údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj majiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním dôchodku na svoj účet súhlasiť. Dôchodca môže následne vyplnenú žiadosť do Sociálnej poisťovne zaslať buď poštou, elektronicky cez e-schránku, e-mailom na adresu pobočky alebo ju osobne odovzdať do schránky v pobočke. Sociálna poisťovňa si následne telefonicky overí súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne ďalšie potrebné údaje a zmenu spôsobu výplaty dôchodku zabezpečí.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že dôchodok na účet inej osoby v banke môže poukazovať len počas krízovej situácie. Po jej ukončení, ak dôchodca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, bude dôchodok vyplatený dovtedajším spôsobom, teda napr. v hotovosti na pošte.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.