Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Počas pandémie vzrástol ponúkaný priemerný plat v inzerátoch

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Vlna prepúšťania či výrazne nižší počet ponúk. Toto sú následky vplyvu nového koronavírusu na trh práce. Znižovanie platov v ponukách však pandémia nepriniesla. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk.
      Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronakrízou predstavovala 1135 eur v hrubom. V období od 9. marca do 17. mája tohto roka zaznamenal portál priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1232 eur v hrubom, čo bolo takmer o 100 eur viac ako na začiatku roka.
      Veľký vplyv na priemerné ponúkané mzdy má najmä iná štruktúra ponúk. Na portáli stúpol počas pandémie podiel ponúk, v ktorých hľadali firmy špecialistov. Najviac rástol pri pozíciách ako špecialista pohľadávok, špecialista zaistenia, chemický inžinier, broker, android programátor, špecialista prevádzky sietí a služieb či výrobný riaditeľ.
      Naopak, najväčší prepad možno vidieť pri inzerátoch s nižšou kvalifikáciou. Týka sa to pozícií operátor výroby, administratívny pracovník, robotník, skladník či montážnik.
      Priemernú ponúkanú mzdu ovplyvnil okrem iného aj vyšší podiel odvetví s nadpriemernými mzdami a výpadok sektorov, kde sú platy najnižšie. Odvetvie, kde bol pri pandémii evidovaný najnižší úbytok ponúk, boli jednoznačne informačné technológie. Priemerná ponúkaná mzda tu počas mimoriadnej situácie predstavovala 1766 eur v hrubom a ide o sektor s najvyššími mzdami v ponukách. Nárast podielu ponúk evidoval portál napríklad aj v odvetviach, ako je ekonomika a financie či manažment.
      Naopak, pandémia najviac znížila počet ponúk v odvetviach cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Ide o sektor, v ktorom Profesia.sk eviduje tretí najnižší ponúkaný priemerný plat. Mzda v inzerátoch počas koronakrízy predstavovala 898 eur v hrubom. Nižšie čísla možno nájsť iba pri ponukách v odevnom priemysle a pomocných prácach.
      Za rastom celkovej priemernej mzdy v inzerátoch sú zrejme veľké zmeny na trhu práce. Portál tiež eviduje vyššie požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie. Od januára do začiatku marca tohto roka požadovalo vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa len 17 % ponúk. Počas mimoriadnej situácie stúpol ich podiel na 25 %. Naopak, znížil sa podiel ponúk, ktoré požadujú základné či stredoškolské vzdelanie.
      Mimoriadna situácia na Slovensku za posledné týždne výrazne znížila počet pracovných ponúk. Údaje portálu Profesia.sk nasvedčujú, že príležitosti klesali pomerne rovnomerne vo všetkých krajoch.
      Medzi 10 najinzerovanejšími pozíciami ponúkaný plat v dvoch prípadoch klesol. Išlo o inzeráty na obchodných zástupcov a odborných predajcov. V oboch prípadoch však nešlo o výraznú zmenu.
      Pri pozíciách, ktoré sa na Profesia.sk vyskytujú počas pandémie najčastejšie, však veľké rozdiely v platoch nevidieť. Najvýraznejšie zmeny boli pri ponukách na prácu administratívneho pracovníka a robotníka, kde stúpla ponúkaná mzda zhodne o sedem percent.
      V rámci odvetví klesli ponúkané mzdy v prípade bezpečnosti a ochrany, ale aj v obchode. "V tomto prípade však prepad mohlo spôsobiť aj to, že sa zvýšil podiel ponúk na predavačov a pokladníkov a naopak, znížil podiel inzerátov na odborných predajcov a obchodných zástupcov, kde sú zvyčajne ponúkané mzdy vyššie," uvádza Profesia.sk.
      Najviac rástli ponúkané platy v chemickom priemysle, a to až o 26 %. Medzi odvetviami s najvyšším rastom ponúkaných miezd sú tiež drevospracujúci priemysel a právo. V týchto odvetviach platy rástli najviac na pozíciách stolárov a právnikov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.