Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Posledné dávky v nezamestnanosti za predĺžené obdobie Sociálna poisťovňa vyplatí v septembri

Kategória: Platenie poistného Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že 31. augusta 2020 sa skončilo predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti. Znamená to, že sa končí aj predĺžené vyplácanie dávky v nezamestnanosti a posledné dávky za predĺžené obdobie (za mesiac august) Sociálna poisťovňa vyplatí v septembri. Pandemickú dávku v nezamestnanosti poberali tí poistenci, ktorým uplynulo šesťmesačné podporné obdobie v období krízovej situácie (začiatok krízovej situácie od 12. marca 2020) a zostali v evidencii uchádzačov o zamestnanie z dôvodu sťažených podmienok pri hľadaní zamestnania počas krízového obdobia.

Sociálna poisťovňa predlžovala podporné obdobie v nezamestnanosti štyrikrát. Prvé, druhé, tretie a aj štvrté predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo najneskôr 31. augusta 2020. Ak teda napríklad štvrté predĺženie skončilo napríklad 3. augusta 2020, od 4. augusta 2020 do 31. augusta 2020 poistenec už nárok na ďalšie predlžovanie podporného obdobia v nezamestnanosti nemal. Poistencom, ktorým uplynulo šesťmesačné podporné obdobie 31. augusta 2020 alebo uplynie až po tomto dátume, sa poberanie dávky v nezamestnanosti predlžovať nebude.

Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenci si už môžu uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.