Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Povinné príspevky do II. piliera sa od januára 2021 zvýšia na 5,25 %

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) sa v roku 2021 zvýšia na 5,25 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne hranicu šiestich percent.

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky závisí od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia.

Sporiteľom v II. pilieri sa ich povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % rozdeľujú na dve časti – odvody do I. piliera (Sociálna poisťovňa) a do II. piliera. Každým rokom sa časť z povinných odvodov, smerujúcich do II. piliera, zvyšuje o 0,25 %. Na budúci rok tak budú sporitelia odvádzať do II. piliera 5,25 % z vymeriavacieho základu. Sporitelia v II. pilieri majú možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená.

Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.

K 31. augustu Sociálna poisťovňa evidovala 1 603 439 sporiteľov v II. dôchodkovom pilieri.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.