Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V priebehu mesiaca december 2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ.

Počas mesiaca december 2022 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a ubytovacie a stravovacie služby. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci december stalo 6 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci december 2022 došlo tiež k 544 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca december 2021 došlo k 555 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 1,98 % v roku 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.