Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V priebehu mesiaca máj 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca máj 2022 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci máj stalo 5 pracovných úrazov s ŤUZ. V mesiaci máj 2022 došlo tiež k 653 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca máj 2021 došlo k 686 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 4,81 % v roku 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.