Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracujúci dôchodca-živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si uplatniť môže. Postupuje pri tom rovnako ako každý iný dôchodca - písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (a následne aj o jej skončení).

Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tí dôchodcovia, ktorí už majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ďalej výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok. Fakt, že vykonávajú popri dohode súčasne aj činnosť SZČO, na tejto možnosti nič nemení. Poradenstvo v tejto oblasti poskytujú verejnosti pobočky Sociálnej poisťovne a Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne. Informácie sú pritom dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Dôchodca-dohodár a odvodová úľava

V auguste 2020 popri poberaní dôchodku pracovalo 145 652 poberateľov starobného dôchodku, 1 379 poberateľov predčasného starobného dôchodku a 101 337 poberateľov invalidného dôchodku. Medziročne ide o pokles zhruba o 7 tisíc starobných dôchodcov, 2 tisíc invalidných a 400 predčasných dôchodcov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.