Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pripravovaná novela Zákonníka práce a nové súdne rozhodnutia predstavujú revolúciu v procesnoprávnych pravidlách Zákonníka práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

V pracovnom práve nás čaká teplé leto a horúca jeseň. Pred niekoľkými dňami bola zverejnená predbežná informácia o príprave novely Zákonníka práce a pri mojej miere poznania návrhov zástupcov zamestnancov či zamestnávateľov, resp. očakávanej transpozície európskych smerníc predstavujú tieto návrhy určitú malú revolúciu v uplatňovaní práv a povinností zamestnancov i zamestnávateľov.

Predkladateľ sa bude musieť vysporiadať nielen s novým „európskym názvoslovím“ v podobe minimálnej predvídateľnosti práce alebo základných podmienok pracovnoprávneho vzťahu, ale čaká nás aj zánik niektorých pôvodných ustanovení Zákonníka práce a vznik nových, ktoré zavedú nové procesnoprávne pravidlá pre uplatňovanie práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťahov. Dynamika zmien pracovného práva sa výrazne zvyšuje a že to, čo sme poznali doteraz, už nebude tak, ako sme sa naučili.

Všetkých, ktorí chcú byť v obraze o tom, čo sa v oblasti pracovného práva chystá a čo zmeny prinesú pre aplikačnú prax, pozývame na 3. odbornú konferenciu k pracovnému právu. Druhou tematickou oblasťou konferencie budú nové problémy, ktoré sa za ostatné obdobie aj v súvislosti s pandémiou objavili a na ktoré je aktuálna pracovnoprávna úprava nedostatočná. Podrobnosti nájdete v programe konferencie.

Len do 31. 7. 2021 máte možnosť využiť 20 % zľavu z ceny vstupného na konferenciu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.