Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rezort dopravy spustil „jesennú pomoc“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy dnes spustilo „jesennú pomoc“ schémy pomoci „de minimis“ pre oblasť cestovného ruchu a gastra za rovnakých podmienok ako boli predošlé výzvy. V poradí už štvrtá výzva v rámci schémy „de minimis“ je za mesiace september, október a november 2021.

Výzva je určená pre všetkých, ktorí ešte z tejto schémy môžu čerpať, teda nevyčerpali limit 200-tisíc určený pre jedného žiadateľa. Príprava novej výzvy administratívne vyžaduje 4 - 5 týždňov. „V lete sme v rámci sekcie cestovného ruchu na ministerstve vytvorili odbor štátnej pomoci. Pracovníci kontrolujú a vyhodnocujú žiadosti, aktualizujú schémy a výzvy a aktívne poskytujú poradenstvo,“ poukázal na náročnosť generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Rezort dopravy vypláca príspevok na krytie časti fixných nákladov zo schémy „de minimis“ už rok, začalo 15.12.2020. V rámci prvej výzvy za obdobie apríl 2020 až október 2020 bolo vyplatených 56,8 mil. eur. Vyplatená suma druhej výzvy za mesiace november 2020 až marec 2021 bola vo výške 54 miliónov eur. Tretia výzva za mesiace apríl a máj 2021 stále prebieha, doposiaľ je vyplatených 13,2 mil. eur.

Tí, ktorí už limit schémy „de minimis“ vyčerpali, môžu žiadať o pomoc v rámci takzvanej veľkej schémy štátnej pomoci, kde ministerstvo dopravy rovnako plánuje rozšírenie. „Spustenie tretej výzvy v rámci takzvanej veľkej schémy plánujeme na prelome januára/februára budúceho roka. Týkať sa bude obdobia september až december 2021,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Doposiaľ vyplatilo ministerstvo dopravy v rámci „veľkej schémy“ žiadosti za 8 miliónov eur. Celkovo vyčlenil rezort dopravy na pomoc 257 miliónov eur. „Na pomoc podnikateľom v cestovnom ruchu a gastre máme k dispozícií ešte približne sto miliónov eur z pôvodne vyčlenených finančných prostriedkov,“ doplnil minister dopravy Andrej Doležal.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.