Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rok 2022: Nezamestnanosť klesala 11 mesiacov, Slovensko má o 22-tisíc ľudí bez práce menej

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa na konci roka ustálila na hodnote 5,90 percenta. Tretí mesiac po sebe sa udržala pod 6-percentnou hranicou. V priebehu minulého roka nezamestnanosť medzimesačne klesala počas 11-tich mesiacov, stúpla mierne iba raz – v decembri, a to o 0,07 percentuálneho bodu. Za celý rok 2022 klesol počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 22 082 osôb, teda o viac ako 11,03 percenta.

V medziročnom porovnaní pokračoval pokles nezamestnanosti už 16. mesiac za sebou. Oproti decembru 2021 bola o 0,86 percentuálneho bodu nižšia. Spolu s nezamestnanosťou zaznamenal počas minulého roka významný pokles aj počet uchádzačov o zamestnanie. Za celý rok 2022 klesol o 22 082 osôb, teda o viac ako 11,03 percenta. V porovnaní so začiatkom roka bolo v evidencií uchádzačov podstatne menej aj ľudí nezamestnaných viac ako 12 mesiacov, občanov starších ako 50 rokov, či mladých vo veku do 29 rokov. Počet voľných pracovných miest sa pritom v decembri medziročne zvýšil o viac ako 10-tisíc a dosiahol hodnotu 81 699. Nezamestnanosť a počet uchádzačov o zamestnanie klesali aj v roku 2021. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v priebehu roka 2021 o 0,81 percentuálneho bodu, počet osôb v evidencii uchádzačov o zamestnanie sa zmenšil o 27 116.

„V oblasti zamestnanosti boli roky 2021 aj 2022 pre Slovensko jednoznačne úspešné. S prihliadnutím na nejednu výzvu, ktorú nám vlaňajšok priniesol, bol minulý rok úspešný. Počas roka ubudlo na Slovensku viac ako 22-tisíc Slovákov bez práce. Pre ilustráciu podielu rezortu práce na tomto výsledku uvediem, ako naše aktivity vlani pomáhali. Za 12 mesiacov roku 2022 sme v rámci aktívnych opatrení na trhu práce vyčlenili takmer 178 miliónov eur, aby sme rôznymi spôsobmi pomohli 35 tisíckam uchádzačov o zamestnanie v rámci čoho sme podporili približne 25-tisíc pracovných miest,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer doplnil informácie o aktivitách, na ktoré sa ústredie a úrady v oblasti zamestnanosti zameriavali pre zlepšovanie pozície znevýhodnených ľudí na pracovnom trhu či prevenciu. „Úspešne sme napredovali v projekte Chyť sa svojej šance a v priebehu roka 2022 sme spustili dva nové projekty - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a Prax pre mladých. Som presvedčený, že tieto projekty významnou mierou dopomohli k decembrovému poklesu počtu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov na úradoch. Teší ma aj rastúci záujem o prelomový projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa, prvý preventívny projekt svojho druhu na Slovensku, ktorý dáva možnosť bezplatne získať dodatočné vzdelanie pre ľudí, ktorí sú zamestnaní, či sú na materskej dovolenke a rozmýšľajú o pracovnej zmene vo svojom živote,“ doplnil Zimmer.

Vývoj na trhu práce v minulom roku hodnotí pozitívne aj analytik Inštitútu sociálnej politiky Matěj Bělín. „Je potrebné spomenúť, že prvých 11 mesiacov sme pozorovali každomesačný pokles nezamestnanosti, čo je po nedávnych ťažkostiach na trhu práce jednoznačne pozitívna správa. Počty nezamestnaných klesali a to aj medzi znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Počet dlhodobých nezamestnaných sa počas roka 2022 znížil o viac ako 20 %, počet absolventov školy v evidencií o bezmála 16 % a počet uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov klesol o 13 %. V novembri sa dostala miera evidovanej nezamestnanosti vo všetkých krajoch pod hranicu 10 % a udržala sa pod ňou aj po miernom decembrovom náraste. Za kľúčové vplyvy, ktoré stáli za poklesom MEN v roku 2022 a zlepšujúcou sa kondíciou trhu práce, možno považovať ustupovanie epidémie COVID-19 ako aj stabilizačné opatrenia pre ceny energií. K priaznivému vývoju nezamestnanosti prispievajú aj aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré poskytujú úrady práce,“ zhodnotil rok 2022 analytikNapriek miernemu medzimesačnému nárastu nezamestnanosti na konci minulého roka očakáva, že počty ľudí bez práce budú onedlho opäť klesať. „Decembrové aj januárové hodnoty zvyknú ukazovať nárast nezamestnanosti, dá sa očakávať ďalšie mierne zvýšenie miery nezamestnanosti v nasledujúcom mesiaci. Podľa našich modelov by tento nárast nemal presiahnuť 0,1 percentuálneho bodu oproti decembru. Od februára ukazujú predpovede návrat ku klesajúcej nezamestnanosti vzhľadom na relatívne priaznivý vývoj ďalších ukazovateľov, akým je napríklad mierny nárast v Indikátore ekonomického sentimentu za mesiac december,“ uzavrel Bělín.

 Štatistika nezamestnanosti – december 2022:

  • Miera evidovanej nezamestnanosti: 5,90 % (5,83 % v novembri 2022; 6,76 % v decembri 2021, 7,57 % v decembri 2020). 
  • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 6,56 % (6,52 % v novembri 2022; 7,40 % v decembri 2021). 
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 160 204 (158 348 osôb v novembri 2022; 182 760 osôb v decembri 2021, 227 341 osôb v decembri 2020). 
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov178 143 (176 910 v novembri 2022; 200 225 osôb v decembri 2021). 
  • Na trhu práce sa umiestnilo 7 708 uchádzačov o zamestnanie (10 838 v novembri 2022). 
  • Počet voľných pracovných miest: 81 699 (81 909 v novembri 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 26 989 miest (podiel 33,03 %), najmenej  miest   bolo  v  Košickom kraji 3 193 (podiel 3,91 %). 
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 42 755. 
  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených v decembri: 3 (počet ohrozených pracovných miest - 423). 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.