Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) bude v roku 2024 vo výške 4 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % sa v roku 2024 mení na 4 %. Vyplýva to z tzv. zákona lex konsolidácia, ktorý bol po schválení v Národnej rade SR a podpise prezidentkou SR publikovaný s účinnosťou od 1. januára 2024 v Zbierke zákonov SR.

Zmena v sadzbe príspevkov na starobné dôchodkové sporenie znamená, že od 1. januára 2024 majú zamestnávatelia za zamestnanca odvádzať poistné do II. dôchodkového piliera vo výške 4 % jeho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy).

Primerane tomu sa upravuje aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, t. j. bude priznaný vo vyššej sume.

Do II. dôchodkového piliera si k 30. novembru 2023 odvádzalo príspevky takmer 1,8 milióna sporiteľov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.