Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Seminár EU-OSHA v Žiline

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný online seminár: „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ – PREVENCIA POŠKODENÍ PODPORNO-POHYBOVEJ SÚSTAVY A ERGONÓMIA NA PRACOVISKU A V PODMIENKACH  HOME OFFICE,  ktorý sa uskutoční o 09:00 hodine dňa 29. júna 2021 v hoteli Holiday Inn Žilina, ul. Športová 2, Žilina.

Cieľom seminára je informovať zástupcov národnej siete autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornú verejnosť o poznatkoch z oblasti ergonómie nielen na pracovisku ale aj pri práci z domu, prevencie poškodení podporno-pohybového aparátu a taktiež rizikách práce z domu pre podporno-pohybový aparát.  V neposlednom rade poskytne informácie o cieľoch a náplni kampane EU-OSHA pre roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Podrobný program je k dispozícii v prílohe. Seminár bude vysielaný aj naživo na YouTube kanáli Národného inšpektorátu práce, zároveň budete mať možnosť prednášajúcim klásť otázky v diskusii.

Informácie týkajúce sa organizácie seminára: events@ceuconsulting.com, tel.: +421 2 4444 1096

Informácie o kampani: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce, email: Ladislav.Kerekes@ip.gov.sk, tel.: + 055 79 79 940, www.ip.gov.sk

Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 23. júna 2021 prostredníctvom registračného formulára TU. (alebo vložte do Vášho prehliadača: https://www.surveymonkey.com/r/SeminarZI )

Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný na 30 miest.

Prílohy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.