Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa aj v čase pandémie dohliadala na dodržiavanie liečebného režimu

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa vykonala v I. polroku 2020 vyše 16-tisíc kontrol dodržiavania liečebného režimu pri PN. Každá štvrtá kontrola (3 868) sa uskutočnila z dôvodu podozrenia porušovania liečebného režimu. Kontrol bolo menej: zo 46 317 preverených PN-iek v I. polroku 2019 ich počet klesol na spomínaných 16 621 kontrol. Ich počet pribrzdila pandémia koronavírusu, počas ktorej musela SP dodržiavať ochranné opatrenia voči poistencom, ale aj voči vlastným pracovníkom.

Z uvedeného počtu kontrol bolo 375 vykonaných na podnet zamestnávateľa, 47 na podnet ošetrujúceho lekára a 10 046 prípadov (60 percent) bolo realizovaných na podnet posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. Pri 3 868 prípadoch boli kontroly vykonané z dôvodu podozrenia z porušenia liečebného režimu. Z tohto množstva bolo 840 PN-iek ukončených a poistenci boli uznaní za práceschopných, v 69 prípadoch bola poistencom z dôvodu porušenia liečebného režimu udelená pokuta, 199 prípadov ďalej preveroval odbor nemocenského poistenia a 2 760 bolo ospravedlnených.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.