Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2022 zvýši dôchodky o 1,3%, dôchodcovia nemusia o nič žiadať

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa im ich prepočíta a zvýši o 1,3 % automaticky, o zvýšenie teda nemusia osobitne žiadať. Dôchodok v novej výške dostanú v januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im v januári 2022 zašle k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie. Sumu zvýšenia dôchodku si môžu informatívne vypočítať aj prostredníctvom kalkulačky na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Dôchodky sa v roku 2022 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2021, t. j. o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. O zvýšenie (valorizáciu) dôchodku pritom nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022. Sociálna poisťovňa v budúcom roku zvýši o 1,3% všetky dôchodkové dávky, pričom k 31. októbru 2021 ich vyplácala viac ako 1,7 milióna (1 741 618) a dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc dôchodcov (1 403 572).

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pre tento druh dôchodku platí zo zákona osobitný mechanizmus. Valorizácia sa ich teda priamo netýka. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 valorizuje (teda zvyšuje o 1,3%) jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie. Zároveň platí, že suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 nemení. Ak bude po zvýšení (valorizácii) dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2022, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho valorizovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad, keď dôchodok po valorizácii zostáva na úrovni minimálneho dôchodku:

Dôchodca k 31. decembru 2021 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eur. Od 1. januára 2022 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 3,80 eur na sumu 288,90 eur. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2022 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, ktorý je pre neho aj výhodnejší.

Informatívna kalkulačka na výpočet valorizácie dôchodku

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. januára 2022. Jej použitie je veľmi jednoduché: stačí si označiť druh dôchodku (z ponuky v kalkulačke) a v ďalšom riadku zadať výšku mesačne poberaného dôchodku v eurách. Po kliknutí na Vypočítaj sa dôchodca ihneď dozvie, o koľko eur sa mu dôchodok zvýši a tiež celkovú sumu dôchodku po zvýšení od 1. januára 2022. Kalkulačka má informatívny charakter.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.