Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje živnostníkov na zmeny poistného od januára 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023. Živnostníci dostanú spolu 174 817 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 147 119 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 27 698.

Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 174 463 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 354 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny odvádzateľov poistného sú povinné uhradiť odvody v novej výške do 8. februára 2023. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť platobný príkaz v banke. Vyhnú sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky.

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 200,72 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť maximálne poistné vo výške 2 810,11 eura mesačne.

Oznámenia o  novej výške poistného Sociálna poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

Podrobnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch pre rok 2023 sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.