Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch informuje živnostníkov o ich odvodoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V týchto dňoch Sociálna poisťovňa posiela takmer 137 tisíc živnostníkom a ostatným SZČO oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene výšky ich odvodovej povinnosti. Z toho v papierovej forme ide o 127 tisíc zásielok a do elektronických schránok takmer 10 tisíc. Vyše 22530 oznámení sa týka vzniku a zániku poistenia a takmer 115 tisíc oznámení je o zmene vo výške poistného.

Sociálna poisťovňa pravidelne začiatkom júla informuje živnostníkov a SZČO o vzniku, zániku alebo zmene ich odvodovej povinnosti, čo sa odvíja od ich podaného daňového priznania za rok 2019. Pre pandémiu koronavírusu živnostníci a ostatné SZČO mohli využiť zákonnú možnosť a odložiť si podanie daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia. Z tohto dôvodu sa v niektorých prípadoch posúva aj posudzovanie a oznámenie ich povinného sociálneho poistenia a platenie odvodov v novej výške.

SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 do 31. marca 2020 (alebo majú predĺženú lehotu na podanie tohto daňového priznania), od 1. júla 2020 naďalej platia poistné ako SZČO z takého vymeriavacieho základu, z akého ho platili do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018, a to až do nového posúdenia. Termín nového posúdenia vzniku/zániku povinného poistenia závisí od ukončenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Nové odvody za mesiac júl treba zaplatiť do 8. augusta.

Iný je postup v prípade povinne poistených SZČO, ktorým podľa zákona o dani z príjmov nevznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019. Títo poistenci musia túto skutočnosť čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia (Čestné vyhlásenie SZČO o nepodaní daňového priznania za rok 2019). Pri splnení všetkých podmienok dôjde k zániku povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.