Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SOPK žiada dočasne znížiť DPH pre výrobné spoločnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) navrhuje, aby vláda v okamžitej odpovedi na vysoké ceny energetických nosičov dočasne znížila daň z pridanej hodnoty (DPH) pre výrobné spoločnosti. Povedali to jej predstavitelia počas štvrtkovej tlačovej konferencie.

Okrem toho tiež navrhujú využiť prostriedky získané z predaja emisných povoleniek pre podnikovú sféru, rovnako ako peniaze získané ako mimoriadny odvod sieťových odvetví. Takisto žiadajú pozastaviť, prípadne rozložiť na dlhšie obdobie nákupy vojenskej techniky a striktne ich spojiť s ofsetovými programami.

Komora požaduje od vlády jasnú dlhodobú predstavu o riešení problémov v oblasti makroekonomickej stability, ozrejmiť zámer daňovej a odvodovej politiky do konca volebného obdobia a zároveň vrátiť proces prípravy rozpočtu do transparentnej podoby.

SOPK tiež žiada dlhodobú a jasnú koncepciu pri stanovovaní cien elektrickej energie a energetických nosičov, stanovenie pravidiel pri angažovanosti štátu pri zabezpečení cien tak, aby neboli likvidačné pre podniky pôsobiace na Slovensku.

Komora kritizuje vládu, že neakceptuje fakt, že príjmy do štátnej pokladnice závisia od podnikateľského sektora. Podnikanie sa pritom pre pandémiu nového koronavírusu sťažilo. "Pandémia odhalila všetky slabosti systému, v ktorom žijeme," povedal predseda SOPK Peter Mihók s tým, že na mysli má ekonomický, politický i spoločenský systém. Dodal, že podnikateľom chýba aktívny prístup vlády. Negatívne spoločenské prostredie ovplyvňuje aj podnikateľský sentiment a bráni tak firmám riešiť strategické otázky. Zlepšovanie situácie zase prerušili 3. vlna pandémie, zdražovanie energetických nosičov a aj nekonzistentné konanie vlády.

SOPK upozornila, že v súčasnosti je potrebné okrem akútnych problémov riešiť aj budúcnosť. "Mať jasnú predstavu, ako si Slovensko poradí s výzvami postcovidového obdobia," poznamenali predstavitelia komory. Ak si vláda problémy v niektorých oblastiach uvedomuje, podľa komory nie je schopná akčných krokov na razantné zlepšenie súčasnej situácie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.