Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci december 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci december 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 174 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 43 subjektov. 

Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 60 žien a 114 mužov (podiel mužov predstavuje 66 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 101 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v priemyselnej výrobe.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet
nelegálne
zamestnávaných
osôb
    % podiel na celkovom počte
nelegálne
zamestnávaných
osôb
Spolu   174 100%
Ženy   60 34,48%
Muži   114 65,52%
Cudzinci   101 58,05%

 

*informácie aktuálne ku dňu 27. 01. 2022 (export z ISOP zo dňa 21. 01. 2022)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.