Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Stavebná produkcia v januári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Stavebníctvo v januári zaznamenalo dvojciferný rast, potiahla ho hlavne nová výstavba

Slovenské stavebníctvo v januári 2023 zaznamenalo oživenie o viac ako 15 %, rast produkcie bolo najvyšší za posledných päť rokov. Pozitívny výsledok je dôsledkom významného rastu novej výstavby a z hľadiska typu stavieb zvýšenia prác na inžinierskych stavbách. Celkový výsledok mierne stlmil pokles prác v zahraničí.

Objem1) stavebných prác v januári dosiahol 388,4 mil. eur a medziročne sa zvýšil o 15,4 %2), čo predstavovalo najvyšší rast od roku 2018. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia3) o 3,2 % vyššia ako v decembri 2022.

Celkový objem produkcie realizovanej firmami v tuzemsku medziročne vzrástol o takmer 20 %, značne zvýšená medziročná aktivita bola viditeľná v oboch hlavných zložkách – v novej výstavbe4) o 26,4 %, ako aj v oblasti opráv a údržby o 13,4 %. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila vyše 90 % celkového výkonu stavebníctva.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (110 kB), alebo vo formáte PNG (160 kB).

Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenala dvojciferný rast výstavba na budovách (o takmer 12 %), práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, medziročne vzrástli až o polovicu.

Celkový výsledok stavebnej produkcie mierne stlmili práce v zahraničí, ktoré po decembrovom raste v januári 2023 medziročne klesli o takmer 16 %. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval vyše 9 %.

  

  • 1) absolútne údaje sú v bežných cenách
  • 2) indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015) a sú predbežné, za júl a august boli revidované v zmysle plánovaných revízií pre krátkodobé štatistiky, podľa ktorých sa spätne upravujú podľa definitívnych cenových indexov
  • 3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov
  • 4) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme stavebná produkcia

Rozšírené mesačné údaje v podrobnejšej štruktúre k téme stavebná produkcia sú dostupné v časti 4. Odvetvové štatistiky / 4.3.1 Stavebná produkcia a tržby. Obsahujú všetky dáta z publikácie Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, ktorej vydávanie bolo zastavené od septembra 2022.

Celoročné údaje o vývoji stavebníctva sú v databáze DATAcube. v kapitole 4.3-Stavebníctvo a tiež v publikácii Ročenka stavebníctva SR 2021, ktorá sa nachádza v Katalógu publikácií.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je zostavený z predbežných mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2022 a bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2022 v auguste 2023.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (116 kB), alebo vo formáte PNG (102 kB).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.