Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, že po ukončení stredoškolského či vysokoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. 

 
Študent nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti ani v období medzi ukončením štúdia na strednej škole a začiatkom štúdia na vysokej škole, ani medzi jednotlivými stupňami vysokoškolského štúdia, resp. doktorandského štúdia.

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie, a preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. To znamená, že z dôvodu začiatku, ukončenia, prípadne prerušenia štúdia nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať ani platiť poistné. Výnimkou je len poberateľ sirotského dôchodku, ktorý študuje v zahraničí alebo študuje v Slovenskej republike, a táto škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ak absolvent školy zostane po ukončení štúdia nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky (dávka v nezamestnanosti, materské, nemocenské). Takýto absolvent však má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie. Viac informácií k tomuto druhu poistenia i k postaveniu študenta v oblasti sociálneho poistenia je na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Študent.

Povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni v ďalšom období (po ukončení štúdia) potom závisia od toho, v akej životnej situácii sa ocitne – ak sa zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ, ten ho prihlási do Sociálnej poisťovne a bude za neho odvádzať poistné na sociálne poistenie. Ak začne študent po škole podnikať, jeho povinnosti budú závisieť od dosiahnutých príjmov z podnikania v nasledujúcom kalendárnom roku podľa daňového priznania, tak ako je to u všetkých ostatných živnostníkov a SZČO. Znamená to, že ak začne študent podnikať v tomto roku, sociálne poistenie ešte platiť nebude – daňové priznanie totiž podá daňovému úradu až v roku 2021 za rok 2020. Na na základe tohto daňového priznania mu následne potom Sociálna poisťovňa určí, či mu v roku 2021 vznikne alebo nevznikne povinnosť platiť poistné a v akej výške, čo mu aj písomne oznámi.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.