Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: HDP v 1. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 3,1 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 3,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 3 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v prvom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 23,84 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,3 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

HDP v bežných cenách tak dosiahol hodnotu približne ako v rovnakom období predkrízového roka 2019. V medziročnom porovnaní podporil rast slovenskej ekonomiky predovšetkým domáci dopyt tvorený spotrebiteľským a investičným dopytom, zahraničný dopyt klesol. Na raste pridanej hodnoty sa v tomto štvrťroku významnejšie podieľali najmä odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu a odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb. Naopak, pokles sa zaznamenal v najvýznamnejšom odvetví, vo výrobe motorových vozidiel.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,41 milióna osôb. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 2,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medziročne o 1,9 % a medzikvartálne o 0,4 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a zverejnený vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov 7. júna 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.