Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Nezamestnanosť na Slovensku v 2. štvrťroku dosiahla 6,6 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných na Slovensku dosiahol v druhom štvrťroku tohto roka v absolútnom vyjadrení 177.800 osôb, medziročne vzrástol o 14,7 %. Takýto výrazný rast bol naposledy v roku 2010. Miera nezamestnanosti vzrástla medziročne o 0,9 percentuálneho bodu (p.b.) na 6,6 %, dostala sa tak na úroveň spred dvoch rokov. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

"Dlhodobý pokles nezamestnanosti sa zastavil v prvom štvrťroku tohto roka, kedy nastala zmena trendu vo vývoji nezamestnanosti a počet nezamestnaných začal rásť. Medziročný nárast počtu nezamestnaných trvajúci aspoň dva štvrťroky za sebou bol zistený naposledy v treťom štvrťroku 2013," konštatuje ŠÚ SR.
      Sezónne očistená nezamestnanosť sa oproti prvému štvrťroku tohto roka zvýšila o 8,7 % na 178.400 osôb. "Niektoré osoby, ktoré už nie sú zamestnané, sa nepresunuli do kategórie nezamestnaných, ale dostali sa mimo trhu práce do kategórie ekonomicky neaktívnych osôb. Počet ekonomicky neaktívnych osôb v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 44.400 na 1,9 milióna osôb," konštatuje ŠÚ SR.
      Celkovo v prvom polroku tohto roka nezamestnanosť medziročne vzrástla o 7,8 %, pričom pred rokom bol pokles o 16,2 %, a dosiahla úroveň 169.700 osôb. Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,5 p. b. na 6,3 %.
      Z hľadiska vekovej štruktúry naďalej tvorili najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných osoby vo veku 35 až 49 rokov, a to až 40,6 % z počtu nezamestnaných. Táto veková kategória je najsilnejšie zastúpená medzi novými nezamestnanými, ich počet vzrástol o 19.800. Nezamestnaní pribudli aj v ďalších vekových skupinách s výnimkou 55 až 59-ročných, ktorí zaznamenali pokles o 3600 osôb. "Vplyv koronakrízy sa prejavil najmä rýchlym zvýšením počtu aj podielu osôb, ktoré boli krátkodobo nezamestnané, a to mesiac, respektíve jeden až tri mesiace. V súhrne sa počet osôb v týchto dvoch skupinách v štruktúre nezamestnaných medziročne zdvojnásobil," doplnili štatistici.
      Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 18,5 % z celkovej nezamestnanosti, ich podiel sa medziročne znížil o štyri p. b. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle (28,4 %) a v obchode (9 %).
      Nezamestnanosť sa medziročne zvýšila vo všetkých krajoch, najviac v Prešovskom kraji, ktorý zároveň dosiahol aj najvyššiu úroveň regionálnej miery nezamestnanosti na úrovni 12 % pri jej najrýchlejšom medziročnom raste o 2,6 p. b. Nad slovenským priemerom bola miera nezamestnanosti ešte v dvoch regiónoch, a to v Košickom kraji (8,9 %) a v Banskobystrickom kraji (8,5 %), pričom v Košickom kraji došlo aj k vyššiemu nárastu o 1,2 p. b. Najnižšia miera nezamestnanosti v rámci Slovenska bola v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 3,1 %, pričom pred rokom to bolo 2,4 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.