Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Priemerná nominálna mesačná mzda v júli opäť rástla vo väčšine odvetví

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v júli opäť rástla vo väčšine odvetví, medziročne sa znížila už len v ubytovaní. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V júli 2020 oproti júlu 2019 sa najviac zvýšila v obchode, vo veľkoobchode o 6,1 % (dosiahla 1095 eur) a v maloobchode o 5,9 % (822 eur). Rástla aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,7 % (558 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 % (1062 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 % (1966 eur), stavebníctve o 2,2 % (782 eur), vybraných trhových službách o 0,9 % (1031 eur), doprave a skladovaní o 0,5 % (1040 eur). Pokles priemernej nominálnej mesačnej mzdy bol len v ubytovaní, aj ten sa však oproti júnovému poklesu o 19,1 % zmiernil na 5,7 % (mzda dosiahla 751 eur). Mzda v priemysle ostala nezmenená na úrovni minulého roka (1157 eur).

Rovnako aj priemerná reálna mesačná mzda v júli 2020 vo väčšine odvetví medziročne rástla, klesla už len v štyroch odvetviach. V júli 2020 oproti júlu 2019 vzrástla vo veľkoobchode o 4,3 %, maloobchode o 4,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % a v stavebníctve o 0,5 %. Najviac klesla v ubytovaní o 7,3 %, vývoj bol však priaznivejší ako v júni, keď bol pokles o 20,5 %. Znížila sa aj v priemysle o 1,7 %, doprave a skladovaní o 1,2 % a vo vybraných trhových službách o 0,8 %.

V priemere za sedem mesiacov roka 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 4,9 % (dosiahla 793 eur), veľkoobchode o 4,1 % (1066 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,9 % (526 eur), vybraných trhových službách o 1,6 % (1022 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 1,5 % (2002 eur) a v stavebníctve o 0,7 % (734 eur). Klesla v ubytovaní o 10,3 % (687 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,1 % (1026 eur), doprave a skladovaní o 0,5 % (1005 eur) a v priemysle o 0,4 % (1145 eur).
 
Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 2,5 %, veľkoobchode o 1,8 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,6 %. Klesla v ubytovaní o 12,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,3 %, doprave a skladovaní o 2,7 %, priemysle o 2,6 %, stavebníctve o 1,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 % a vo vybraných trhových službách o 0,7 %.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.