Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Úpadkom firiem by mohla zamedziť preventívna reštrukturalizácia

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Predchádzať úpadkom firiem by mohla preventívna reštrukturalizácia. Nový inštitút dobrovoľného ozdravenia spoločnosti by mali využiť podnikatelia, ktorí vedia o svojich možných finančných ťažkostiach a hrozí im, že sa v nasledujúcom období dostanú do platobnej neschopnosti. Vyplýva to z návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý v utorok schválila vláda.

"Základným cieľom návrhu zákona je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, keď úpadok hrozí, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní," uviedlo ministerstvo spravodlivosti v predkladacej správe k zákonu. Novú legislatívu ešte musí schváliť Národná rada SR.

Hlavnou novinkou navrhovaného zákona je inštitút verejnej a neverejnej preventívnej reštrukturalizácie. Na rozdiel od firiem v úpadku, ktoré sa usilujú o reštrukturalizáciu až v čase, keď im reálne hrozí konkurz, je preventívna reštrukturalizácia dobrovoľná a umožňuje dlžníkovi väčší vplyv na celý proces ozdravenia jeho spoločnosti.

Verejnú aj neverejnú preventívnu reštrukturalizáciu musí schváliť súd, no v prípade neverejnej ide v podstate iba o dohodu dlžníka s financujúcimi bankami. Verejná aj neverejná preventívna reštrukturalizácia je právom dlžníka a môže sa začať len na jeho návrh. Podmienkou podania návrhu je vypracovaný reštrukturalizačný plán. Ak súd povolil verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, dlžník môže opätovne podať návrh najskôr po uplynutí dvoch rokov od jej skončenia.

Zákon upravuje aj fungovanie správcov konkurznej podstaty. Mala by byť zavedená špeciálna správcovská skúška pre správcov, ktorí majú byť ustanovení do obzvlášť ťažkých konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Návrh zákona vyplýva z aplikácie smernice Európskej únie, ktorá túto novinku zavádza v celej EÚ.
 
© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.