Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

V máji si na Slovensku našlo prácu viac ľudí ako v apríli

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V máji 2020 si našlo na Slovensku prácu 9 665 ľudí. V porovnaní s mesiacom apríl je to o 3 744 ľudí viac. Po troch mesiacoch sa podarilo otočiť trend vývoja na trhu práce. V mesiaci marec 2020 si našlo prácu o 2 497 ľudí menej ako v februári a v apríli 2020 si našlo prácu o 5 809 ľudí menej ako v marci. Počet úspešných uchádzačov o prácu teda začal v máji opäť stúpať.

V mesiaci máj vzrástol celkový počet uchádzačov o zamestnanie o 14 679 osôb. V porovnaní s aprílom, keď vzrástol o 33 613 ľudí, je to o 18 934 osôb menej. Prácu si v máji našlo 9 665 osôb z celkového počtu 11 860 vyradených uchádzačov o zamestnanie. Ďalších 2 195 bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.), z toho 11 osôb pre nespoluprácu. Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v máji 2020 dosiahol 219 159 osôb.

V máji 2020 dosiahla evidovaná nezamestnanosť mieru 7,20 %, čo je v porovnaní s aprílom 2020 nárast o 0,63 p. b (6,57 %). Medziročne vzrástla o 2,32 p. b. (v máji 2019 4,88 %). Do práce bolo okamžite pripravených nastúpiť 198 256 osôb, čo je medzimesačný nárast o 17 500 ľudí.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu evidovaných dosiahla v máji 7,96 %. Medzimesačne, v porovnaní s aprílom 2020 (7,43 %), vzrástla o 0,53 p. b. Medziročne o 1,96 p. b. (v máji 2019 6,00 %).

Pozitívnou správou naďalej zostáva počet voľných pracovných miest, Tých aj naplek miernemu poklesu evidujú úrady práce takmer 68 000. Najviac ich je v Bratislavskom kraji.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.