Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda schválila druhé Kilečko, podnikateľom pomôže takmer 200 nových opatrení

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Podnikatelia na Slovensku sa dočkajú ďalších zmien, ktoré im uľahčia život. Vláda v stredu schválila balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2, ktorý obsahuje 198 opatrení. „Kúsok po kúsku sa nám darí zefektívňovať a skvalitňovať podnikateľské prostredie, z čoho mám veľkú radosť. Áno, sú to drobnosti, ale keď ich dáte dokopy skoro 200, tak to urobí veľmi veľa a podnikatelia to naozaj pocítia," uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Balík opatrení bude ešte schvaľovať Národná rada SR.

Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec zdôraznil, že v Kilečku 2 sa nachádzajú opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých podnikateľov, ale aj také, ktoré pomôžu iba určitým segmentom, napríklad gastro prevádzkam. „Prichádzame prakticky s dvojnásobkom zmien oproti tomu, čo bolo v prvom kilečku. Máme pozitívnu odozvu od podnikateľov a to nás motivuje, aby sme v tejto práci pokračovali. Už teraz zbierame podnety do Kilečka 3,“ doplnil Oravec.

Jedným z opatrení vládou schváleného balíka napríklad je, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie. Umožniť by sa mal po novom predaj nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí jeho expirácie a zjednodušiť sa má povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí. K ďalším navrhovaným zmenám patrí napríklad zavedenie možnosti pre autoškoly vyučovať prostredníctvom e-learningu či liberalizácia hygienických požiadaviek v gastroprevádzkach stanovením nižšieho počtu umývadiel. Súčasťou opatrení je aj zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov. Ďalej by sa malo zaviesť právo dodávateľa elektriny či plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy. 

Zdobrovoľniť by sa tiež malo zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS a zrušiť podmienka zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení. Pre Obchodný register by sa mala zaviesť povinnosť do piatich pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené a predĺžiť by sa malo aj oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z dvoch na štyri roky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.