Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Záleží nám na zachovaní pracovných miest na Slovensku

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo financií SR

Štátny tajomník ministerstva financií SR Ľuboš Jančík a predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský sa zúčastnili na pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom spoločnosti Slovalco Milanom Veselým. Témou stretnutia bola súčasná situácia týkajúca sa prudkého nárastu cien elektrickej energie ako aj rastu cien emisných povoleniek. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu účastníci rokovali o možnostiach posilnenia mechanizmov vyrovnania nákladov energeticky náročného priemyslu na Slovensku vo vzťahu k zahraničnej konkurencii. „Akákoľvek kompenzácia vo vzťahu k slovenským podnikom musí byť spravodlivá. Má vychádzať nielen z nákladovej a výnosovej štruktúry týchto podnikov, ale zohľadňovať aj environmentálny aspekt a nepodkopávať dlhodobú udržateľnosť verejných financií,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík. „Slovalco je jednou z najmodernejších hlinikární na svete s veľmi nízkym dopadom na životné prostredie. Je prirodzené a potrebné aby štát našiel riešenie, ktoré ochráni takúto investíciu na Slovensku, tak ako to robia ostatné ekonomicky vyspelé štáty EÚ,“ poznamenal Milan Veselý zo spoločnosti Slovalco.

Partneri rokovania sa spoločne zhodli na tom, že potenciál spoločnosti Slovalco nespočíva iba v produkcii tekutého hliníka a udržiavania približne 500 pracovných pozícií, ale aj v presahu na odberateľov v priemyselnom parku ZSNP, ktorí sú priami dodávatelia automobilového, elektrotechnického či stavebného priemyslu, a ktorí zamestnávajú ďalších 3 000 zamestnancov. „Vstup nórskeho investora Hydro Aluminium v roku 1994 priniesol rozvoj výroby hliníka na Slovensku, ktorá už má takmer 70-ročnú históriu. Budúcnosť závodu v Žiari nad Hronom je preto veľmi dôležitá a treba mu podať pomocnú ruku,“ skonštatoval predseda Výboru NR SR per hospodárske záležitosti Peter Kremský. 

Zúčastnené strany prediskutovali možnosti spravodlivého a optimálneho zvýšenia preplácania nepriamych nákladov na CO² z Environmentálneho fondu, ako aj varianty dočasných úľav vo vzťahu k cenám elektriny. Zhodli sa na tom, že hoci súčasný prudký rast cien elektriny a emisných povoleniek je zrejme možné považovať za dočasný, v blízkej budúcnosti bude nevyhnutné hľadať kompenzačný mechanizmus, ktorý by zabezpečil udržateľnosť energeticky náročného priemyslu na Slovensku.   


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.