Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia a SZČO budú mať možnosť odkladu splatnosti poistného za november 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac november 2021 do 30. septembra 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 24. novembra 2021 a ktoré nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac november 2021 do 30. septembra 2024 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za november 2021 sa za zamestnancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac november 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O zverejnení formulára budeme verejnosť včas informovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.