Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia a SZČO: Máte možnosť odkladu splatnosti poistného aj za máj 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2021 schválila nariadenie vlády SR, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023, za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených podmienok. Upozorňujeme zároveň, že toto nariadenie vlády SR nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za máj 2021 sa za zamestnancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac máj 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O ich zverejnení budeme verejnosť včas informovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.