Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia by mali mať menej byrokracie pri ochrane zdravia zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Zamestnávatelia by mali mať menej byrokracie v súvislosti s ochranou zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci. Zmeny má priniesť novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) sa obáva, že sa tak zníži ochrana zdravia zamestnancov pri práci. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR to odmieta.

Zmena podľa úradu súvisí so zlepšovaním podnikateľského prostredia tzv. "kilečkom". ÚVZ ozrejmil, že zo zákona nevypúšťa priame povinnosti zamestnávateľov ani nezužuje rozsah opatrení na ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

"Zo zákona vypúšťame iba vetu, ktorá hovorí o povinnosti zamestnávateľa upraviť vnútorným predpisom po dohode so zástupcom zamestnancov zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie. Teda pri teple z technológie (spôsobenej napríklad strojom), nie z počasia počas mimoriadne teplých dní," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Priame povinnosti zamestnávateľa aj rozsah opatrení zostávajú zachované.

Odborári trvajú na tom, aby zamestnávateľovi zostala povinnosť vypracovať vnútorný predpis po dohode so zástupcami zamestnancov. "Zamestnávatelia sa snažia opatrenia obchádzať, ako sa dá, ale keď už nebudú mať povinnosť zo zákona vypracovať predpis, zamestnanec nebude absolútne chránený," uviedla podpredsedníčka SOZ ZaSS Daniela Pochybová.

Prijatie novely by tiež podľa nich zmenilo možnosť zástupcov zamestnancov dohodnúť si so zamestnávateľom vhodné opatrenia na ochranu pracovníkov. "Zamestnávateľ by si sám určil, ktoré opatrenia využije, respektíve nevyužije, nie je vylúčené, že by to nebolo na prospech zamestnancov," ozrejmila Pochybová. Zmeny v medzirezortnom pripomienkovom konaní kritizovala aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.