Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia: Na povinnosti prihlásiť sa do registra zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni sa nič nezmenilo

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávateľ má naďalej povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Novela zákona, tzv. „podnikateľské kilečko“, zrušila iba povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca.

Sociálna poisťovňa teda automaticky neprihlasuje zamestnávateľa do registra zamestnávateľov. Ak zamestnávateľ začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, tento zamestnávateľ je naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v prípade odhlásenia sa z registra zamestnávateľov Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Sociálna poisťovňa o tom zamestnávateľa následne informuje.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.