Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia: Odstráňte chyby v mesačných výkazoch za január 2021, aby boli výkazy prijaté

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa naďalej eviduje množstvo Mesačných výkazov poistného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021, ktoré zostali v aplikácii na strane zamestnávateľov bez korektného odoslania. Zamestnávateľ je povinný skontrolovať si vo výkazoch chyby, ktoré mu hlási aplikácia. Bez toho výkazy nie sú doručené do Sociálnej poisťovne a tá ich nedokáže spracovať. Ak zamestnávateľ neodstráni tieto chyby a korektne neodošle výkazy, nesplní si zákonom stanovenú povinnosť.

Výkaz od zamestnávateľa v prípade nesprávneho uvedenia IČPV (identifikačného čísla právneho vzťahu) zamestnanca skončí ako výkaz s chybou registrácie, tzn. ako „neakceptovaný – chyby registrácie“. Neakceptované výkazy nemôžu byť spracované, rovnako ako doteraz v prípadoch, ak zamestnávateľ neuviedol rodné číslo zamestnanca, ktoré patrí medzi základné údaje, aké treba skontrolovať.

Na to, aby bol výkaz za január 2021 spracovaný, je teda potrebné, aby si zamestnávateľ skontroloval a opravil chyby registrácie.

Aké sú to chyby a ako ich možno opraviť?

  1. Chyba: Zamestnanec uvedený v prílohe výkazu nebol nájdený v registri zamestnancov (V:1, R:0).
    Oprava: je nevyhnutné poslať RLFO prihlášku alebo opraviť na riadku prílohy typ zamestnanca, rodné číslo, IČPV, prípadne vymazať riadok prílohy (podľa skutočného stavu).
  2. Chyba: Zamestnanec v registri zamestnancov nebol nájdený na prílohe výkazu (V:0, R:1).
    Oprava: je nevyhnutné poslať RLFO "odhlášku" alebo RLFO "zrušenie prihlásenia", alebo opraviť v riadku prílohy typ zamestnanca, rodné číslo, IČPV, prípadne vymazať riadok prílohy (podľa skutočného stavu).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.