Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravuje kontrolu analytických údajov vo výkazoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí si nesplnili  povinnosť oznámiť analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvalo aj po 31. decembri 2022, aby tak urobili čo najskôr. Ak zamestnávateľ neoznámi analytické údaje zamestnancov najneskôr do termínu podania Mesačného výkazu alebo Výkazu poistného za mesiac marec 2023, Sociálna poisťovňa tento výkaz nespracuje (z dôvodu chyby).

Zamestnávateľ si plní túto povinnosť na Registračnom liste FO-zmena.  Ide o tri analytické údaje, a to číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. Upozorňujeme, že na takýto RLFO – zmena je potrebné okrem identifikačných údajov zamestnanca (RČ, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČPV) a príznaku či ide o fyzickú osobu bez pobytu v Slovenskej republike uvádzať iba analytické údaje zamestnanca.

Zamestnávateľ nevypĺňa údaje:

  • Typ právneho vzťahu
  • Zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa
  • Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2

Na spodnej časti RLFO–zmena vyplní zamestnávateľ dátum vzniku zmeny: dátumom 1. 1. 2023 a neskôr.

Dodržanie odporúčaní zaistí zamestnávateľom bezproblémové spracovanie RLFO-zmena, zapísanie analytických údajov a zároveň výrazne skráti čas potrebný na spracovanie RLFO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.