Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia: Z 13. a 14. platu je už potrebné zaplatiť sociálne odvody

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Viacerí zamestnávatelia na Slovensku poskytujú svojim zamestnancom tzv. 13. a 14. plat, najčastejšie pred letnými dovolenkami a pred vianočnými sviatkami. V tejto súvislosti im Sociálna poisťovňa pripomína, že od tohto roku už nie je výplata 13. alebo 14. platu oslobodená od platenia sociálnych odvodov.

V praxi to znamená, že 13. a 14. plat vyplatený zamestnancovi v roku 2021 a neskoršie je vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľ je tak povinný z týchto platov odviesť poistné na sociálne poistenie.

Ak zamestnávateľ vypláca zamestnancom 13. a/alebo 14. plat, tieto je potrebné vykázať ako bežnú súčasť vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie v mesačných výkazoch poistného a príspevkov. Výkazy odosiela zamestnávateľ elektronicky Sociálnej poisťovni vo svojich lehotách splatnosti poistného.

Do 31. decembra 2020 platilo, že 14. plat, vyplatený v roku 2019 alebo 2020, nebol najviac do výšky 500 eur súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca a od platenia sociálnych odvodov bol oslobodený. K zmene – zrušeniu oslobodenia od platenia poistného – došlo na základe novely zákona o sociálnom poistení a novely zákona o dani z príjmov od 1. januára tohto roku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.