Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia: Zvýšte pozornosť pri kontrole povinných mesačných výkazov za január 2021!

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa eviduje chyby zamestnávateľov pri kontrole podaných Mesačných výkazov poistného a Výkazov poistného a príspevkov za január 2021. Výkaz od zamestnávateľa v prípade nesprávneho uvedenia IČPV (identifikačného čísla právneho vzťahu) zamestnanca skončí ako výkaz s chybou registrácie, tzn. v stave spracovania „neakceptovaný – chyby registrácie“. Neakceptované výkazy nemôžu byť spracované, rovnako ako doteraz v prípadoch, ak zamestnávateľ neuviedol rodné číslo zamestnanca, ktoré patrí medzi základné údaje, aké treba skontrolovať.

Na to, aby bol výkaz za január 2021 spracovaný, je potrebné, aby si zamestnávateľ skontroloval a opravil možné chyby registrácie.

Aké sú to chyby a ako ich možno opraviť?

  1. Chyba: Zamestnanec uvedený v prílohe výkazu nebol nájdený v registri zamestnancov (V:1, R:0).
    Oprava: je nevyhnutné poslať RLFO prihlášku alebo opraviť na riadku prílohy typ zamestnanca, rodné číslo, IČPV, prípadne vymazať riadok prílohy (podľa skutočného stavu).

  2. Chyba: Zamestnanec v registri zamestnancov nebol nájdený na prílohe výkazu (V:0, R:1).
    Oprava: je nevyhnutné poslať RLFO "odhlášku" alebo RLFO "zrušenie prihlásenia", alebo opraviť v riadku prílohy typ zamestnanca, rodné číslo, IČPV, prípadne vymazať riadok prílohy (podľa skutočného stavu).

Ďalšie informácie:
Pri prihlasovaní nového zamestnanca sa identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) neuvádza
Zamestnávatelia: Kde nájdete identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) a ako si ho pridáte?


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.