Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Žiadosti o preplatenie nákladov na testovanie je možné podávať do konca marca

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Rezort hospodárstva vyzýva firmy, ktoré doteraz nepodali žiadosť o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov, aby tak urobili najneskôr do konca mesiaca, teda do 31. marca. Na žiadosti podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. MH SR žiadosti priebežne kontroluje a overuje. Kompenzácia nákladov sa týka testovania, ktoré bolo povinné počas decembra a januára. 

Ministerstvo v záujme zníženia administratívnej záťaže a čo najplynulejšieho vybavovania žiadostí odporúča firmám podať jednu spoločnú žiadosť za oba mesiace – teda za december aj za január. Žiadosť je možné vypracovať a odoslať výlučne prostredníctvom na to určeného formulára cez portál verejnej správy slovensko.sk (https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=361180). Na žiadosti podané inou formou sa neprihliada. MH SR zároveň pripomína, že firmám nezasiela informáciu o schválení žiadosti, ale iba upozornenie o prípadnom neschválení, aby mali žiadatelia možnosť podať novú opravenú žiadosť.

Za december sa bude preplácať za jeden test 5 eur, za január  je suma kompenzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého plne neočkovaného zamestnanca a zamestnanca, ktorý neprekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Všetky potrebné informácie k vypracovaniu žiadostí sú zverejnené na webe ministerstva https://www.mhsr.sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021. Doplňujúce otázky je možné posielať na testovaniefiriem@mhsr.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.