Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmena v splatnosti poistného za pandemické mesiace a nárok na nemocenské dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré počas koronakrízy požiadali o odloženie úhrady poistného za tzv. „pandemické mesiace“ (marec, máj, jún a/alebo júl 2020) do konca tohto roka, na novinku v zákone o sociálnom poistení.

Ak počas koronakrízy takéto SZČO poberali nemocenské dávky a poistné do konca tohto roku nebudú môcť uhradiť, môžu získať ďalší čas na zaplatenie svojich záväzkov bez toho, aby museli vrátiť už vyplatené nemocenské dávky.

Na základe podnetu Sociálnej poisťovne totiž Národná rada SR minulý týždeň schválila novelu zákona (čaká ešte na podpis prezidentky SR), podľa ktorej bude SZČO bude povinná vrátiť dávku až vtedy, ak úhradu poistného za odložené pandemické mesiace vykoná po uplynutí tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom skončí krízová situácia. O ukončení krízovej situácie rozhoduje vláda SR.

Na účely nároku na nemocenské dávky sa poistné na nemocenské poistenie za „pandemické mesiace“ do uplynutia predĺženého termínu bude považovať naďalej za zaplatené.

V praxi to znamená, že ak Sociálna poisťovňa priznala SZČO nárok na nemocenské dávky bez toho, aby mala zaplatené poistné za pandemické mesiace, bez tejto prijatej zmeny by bola inak povinná vrátiť dávky, ak by dlžné poistné za pandemické mesiace nezaplatila do 31.12.2020. Po prijatej zmene na účel nároku na nemocenské dávky postačí, ak dlžné poistné za pandemické mesiace doplatí do konca tretieho mesiaca po skončení súčasnej krízovej situácie.

Upozorňujeme však, že táto zmena nemení termín splatnosti odloženého poistného za pandemické mesiace, ktorým je 31. december 2020. Ak SZČO neuhradí svoje odložené poistné za pandemické mesiace do tohto termínu, stáva sa dlžníkom. Dôjde k zverejneniu v zozname dlžníkov, predpísaniu dlžnej sumy a následnému vymáhaniu. Jedným zo spôsobov ako predísť vymáhaniu je požiadať o splátkový kalendár, ktorý bude povolený, ak odvádzateľ spĺňa zákonom stanovené podmienky pre možnosť úhrady dlžnej sumy cez splátkový kalendár.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.