Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmeny v COVID automate sa dotýkajú aj zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Zhoršujúca sa pandemická situácia prináša nové pravidlá v jednotlivých častiach Slovenska. Podmienky v našich regiónoch sa líšia. Odráža sa to aj vo fungovaní zariadení sociálnych služieb. Režim v nich kopíruje aktuálnu farbu okresu. Zároveň si však každé zariadenie nastavuje ďalšie preventívne opatrenia podľa „osobitného“ semaforu rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na prvom mieste zostáva zachovanie bezpečného prostredia pre klientov a čo najmenšie obmedzenia ich každodenného života v zariadeniach.

So stupňujúcou sa silou tretej vlny pandémie musia zariadenia sociálnych služieb v jednotlivých okresoch individuálne reagovať na akékoľvek zmeny či zhoršenie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizovalo opatrenia v ZSS v súlade s Covid automatom. Ten určuje zásady protiepidemických prístupov a zachovania bezpečnosti pre klientov v sociálnych službách.

V prípade zhoršenia situácie štatutár daného zariadenia na základe schváleného semaforu prepína v jeho prevádzke jednotlivé farby. V prípade pozitívnych prípadov je zariadenie v spolupráci s RÚVZ uvedené do karantény.

Pre dnes stanovené červené a bordové okresy v ZSS platí zásada nosenia respirátorov zo strany zamestnancov aj v interiéri, pre klientov sa toto pravidlo vzťahuje na spoločné priestory. Navštevovanie svojich blízkych zostáva v platnosti v súlade s COVID automatom a dodržiavaním nevyhnutných hygienických pravidiel.

Aktuálna situácia v ZSS je stabilizovaná aj vďaka zaočkovanosti, ktorá predstavuje 100 % všetkých, ktorí o to požiadali v rámci skupinových očkovaní. Aktuálne sa nachádza v mimoriadnej situácii 7 zariadení sociálnych služieb, z toho ochorenie covid má 10 zamestnancov a 19 klientov.

MPSVR SR situáciu v zariadeniach neustále monitoruje a zostáva nápomocné pri riešení vzniknutých situácií.

Aktualizované opatrenia v ZSS v súlade s COVID automatom sú zverejnené na stránke ministerstva nasledovne:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/aktualne-usmernenia-mpsvr-sr-poskytovatelov-socialych-sluzieb/kopia-kopia-covid-automat-vseobecny_16-08-2021.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.