Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 6


Domácka práca a podklad na spracovanie mzdy N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Ak má zamestnanec „home ­office”, nie je evidovaný v dochádzke. Na základe akého podkladu sa mu má spracovať mzda? Treba v tomto prípade predkladať výkaz odpracovaných hodín?

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Môže starosta preplatiť dovolenku zamestnanca z roku 2018 v rozsahu 16 dní, ktorú si nemohol vyčerpať pre zastupovanie a množstvo vlastnej práce?

Odstúpenie zamestnávateľa od pracovnej zmluvy N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

V čase, keď mal zamestnanec nastúpiť do práce, oznámil zamestnávateľovi, že je práceneschopný. Môže vzniknúť pracovný pomer aj počas práceneschopnosti?

Odstupné hlavného kontrolóra N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Má hlavný kontrolór obce po skončení funkčného obdobia nárok na odstupné, pokiaľ sa znova nezúčastní voľby na nasledujúce funkčné obdobie?

Odstupné starostovi po vzdaní sa mandátu N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Starosta sa písomne vzdal mandátu. Následne doručil žiadosť o vyplatenie odstupného. Má naň nárok? Myslíme si, že keď sa vzdal mandátu, minimálne morálny nárok nemá.

Rozsah dovolenky starostu N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Na koľko dní dovolenky má nárok starosta obce, ktorý má viac ako 33 rokov? Vzťahuje sa na neho kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.