Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Iná dohoda na mzdovom zvýhodnení – interpretácia kolektívnej zmluvy

Publikované: Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

U zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. Zamestnávateľ má uzatvorenú podnikovú kolektívnu zmluvu, pričom mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu je naviazané na minimálnu hodinovú mzdu (za nedeľu patrí 100 % minimálnej hodinovej mzdy). Ak nastane predmetná skutočnosť (napr. práca v nedeľu), zamestnávateľ vychádza z minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej pre 40-hodinový týždenný pracovný čas bez ohľadu na to, že u zamestnancov je ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. Je tento postup v súlade so zákonom?

V prvom rade je potrebné uviesť, že kolektívna zmluva je dvojstranný právny úkon, pri ktorom dve strany prejavili svoju vôľu, ktorá je ako spoločná vôľa zachytená v kolektívnej zmluve. Zmluvné strany by teda mali predovšetkým vedieť, čo v zmluve chceli vyjadriť (napr. je to jasné zo zápisov z rokovaní, z diskusií, ktoré viedli, alebo z praxe, ktorá sa u nich uplatňuje, a pod.).

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“):

„Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom.“

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.