Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Súhlas s vyslaním na služobnú cestu

Publikované: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Naša firma prešla na vystavovanie cestovných príkazov v elektornickej forme. Chcela by som sa informovať a zároveň poradiť, či sa pri takto vystavených cestovných príkazoch akceptuje, ak zamestnanec podpíše súhlas s vyslaním na služobnú cestu elektronickým podpisom, alebo ho musí len ručne podpísať? A čo v takých prípadoch, ak je cestovný príkaz vystavený v zastúpení referentkou, nakoľko zamestnanec nemá prístup k PC?

Formu udelenia súhlasu Zákonník práce neustanovuje, čiže nie je predpísaná písomná forma udelenia súhlasu. Z dôvodu preukaznosti a právnej istoty však odporúčam aspoň udelenie súhlasu elektronickými prostriedkami tak, aby bol zrejmý obsah právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.

Ust. § 57 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. ustanovuje, že:

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na prac

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.