Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Dohody

Dohoda o sporných nárokoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa uzatvára v okamihu spornosti rozsahu, obsahu alebo plnenia určitých pracovnoprávnych nárokov, pričom jej základným cieľom je dosiahnutie konsenzu ako prevencie pred vznikom súdneho sporu. Sporným môže byť napr. vyplatenie mzdy alebo jej časti, ktorá mala byť vyplatená v určitej výške alebo spôsobom, pričom k vyplateniu za dohodnutých podmienok neprišlo, nárok zamestnávateľa na náhradu škody.

Zákonník práce obligatórne vyžaduje písomnú formu dohody o sporných nárokoch, pričom nedodržanie písomnej formy sankcionuje prostredníctvom doložky neplatnosti, absolútnou neplatnosťou takéhoto právneho úkonu v zmysle § 17 ods. 2 ZP.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.