Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Smart dokumenty

Oznámenie zamestnávateľa o krátení dovolenky

Kategória: Oznámenia

Zákonník práce uvádza tri oblasti krátenia dovolenky zamestnanca, a to krátenie dovolenky z dôvodu niektorých prekážok v práci, krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny/pracovného dňa a krátenie dovolenky z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody alebo niektorých prípadov väzby.

Vzhľadom na charakter právneho inštitútu, ktorý má negatívny charakter voči zamestnancovi, t. j. ovplyvňuje jeho vzniknutý pracovnoprávny nárok, i vysokú mieru subjektivity zamestnávateľa pri rozhodovaní o krátení dovolenky zamestnanca (fakultatívnosť rozhodovania podľa § 109 ods.1 a ods. 3 ZP), odporúčame písomnú formu takéhoto oznámenia vrátane priloženia relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu objektívneho dôvodu krátenia dovolenky zamestnancovi. Dôkazné bremeno musí v tomto prípade niesť zamestnávateľ.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.