Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o brigádnickej práci študenta má povahu dvojstranného právneho úkonu, ktorý zakladá pracovnoprávny vzťah, v ktorom prichádza k realizácii osobného výkonu závislej práce  vymedzenej výsledkom zo strany zamestnanca pre zamestnávateľa. V porovnaní s pracovnou zmluvou sa v prípade dohody o brigádnickej práci študentov uplatňuje širší rozsah zmluvnej voľnosti subjektov a je do značnej miery oslabená aj pracovnoprávna ochrana zamestnanca napr. vo vzťahu k skončeniu takéhoto založeného pracovnoprávneho vzťahu. Podstatou dohody o brigádnickej práci študentov je uľahčenie realizácie pracovných úloh zamestnávateľa v okamihu, ak by založenie pracovného pomeru bolo neúčelné alebo nehospodárne vo vzťahu k charakteru a rozsahu pracovných úloh, ktoré je potrebné vykonať.

Dohoda o brigádnickej práci študenta by mala byť uzatvorená výnimočne (ojedinele) pre plnenie pracovných úloh u zamestnávateľa alebo na zabezpečenie jeho potrieb. Výnimočnosť uzatvárania dohôd o vykonaní práce by mala byť podporená aj ďalšími zásadami, napr. že plnenie pracovných úloh zamestnávateľa by malo byť zabezpečené primárne zamestnancami v pracovnom pomere, využívanie práce zamestnanca na základe dohody by sa nemalo vzťahovať na akúkoľvek činnosť. Dôkazné bremeno naplneni

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.